Smlouva o půjčce - vzor smlouvy ke stažení zdarma.

Smlouva o pujčce vzor.

Právě zde naleznete vzor jak má vypadat smlouva o půjčce (úvěru) dle zákona č.145/2010Sb. ke stažení zdarma.

Takto vypadá doporučná smlouva o půjčce (úvěru) dle zákona. Splňuje všechny náležitosti, které nám ukládá zákon o spotřebitelských úvěrech.

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru (půjčky)

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo (*)

 

E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Připadá-li v úvahu:
Zprostředkovatel úvěru

Adresa

 

Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

 

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

 

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru

 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:
[Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel uhradit]

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

[Celková částka splatná spotřebitelem, tedy součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru]

Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby,

název zboží/služby
cena v hotovosti

 

Je-li požadováno zajištění
popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout.

[Druh zajištění]

Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti.

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

 

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano/ne

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Má –li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů.

 

 

 

[Určení náhrady nákladů (způsob výpočtu) podle ustanovení § 15 tohoto zákona]

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

 

V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi

 

Tyto informace platí od …. do …..

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

 

Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

 

[Jméno a příjmení / obchodní firma, popřípadě název]
[Místo podnikání, sídlo, umístění organizační složky na území České republiky, popřípadě další adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat]

Pokud má věřitel povinnost zápisu do rejstříku, základní identifikační údaje o něm

[Obchodní rejstřík či jiný rejstřík v němž je věřitel zapsán, a jeho identifikační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku]

Orgán dozoru

 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

[Praktické pokyny pro výkon práva na odstoupení od smlouvy, uvádějící mimo jiné lhůtu pro výkon tohoto práva; adresa, na kterou by oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy mělo být zasláno; následky neuplatnění tohoto práva]

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

 

 

[Zde se uvede příslušná doložka]

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [konkrétní jazyk]. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v [konkrétní jazyk/jazyky], pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu.

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

 

Smlouva o pujčce vzor dle zákona ke stažení: zde

 

Další vzory smluv :

 

Články které by vás mohli zajímat:

Co exekutor nemůže zabavit?

Půjčky bez registru a poplatku

Prověřené půjčky našeho portálu

Půjčky na směnku ihned k vyplacení

Vzory smluv-smlouva o půjčce a mnoho dalších

Než si půjčíte, jak nenaletět rady,typy jak nepřijít o své peníze

Inzerujte snámi,přidejte i vy svůj inzerát.