Solus-časté otázky a odpovědi.

Solus-časté otázky a odpovědi.

SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je vytváření společné databáze subjektů (klientů) neplnících své závazky ve vztahu k finanční činnosti členů sdružení.
Klienti jsou do tohoto registru zařazeni na základě podepsaného "Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů".

Výhody negativních klientských registrů

Negativní klientské registry, jakými jsou Registry SOLUS, nezasahují nepřiměřeně do soukromí klientů společností, které jsou členy sdružení SOLUS. I přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu:

  • k zařazení klienta do registru dochází až v okamžiku, kdy závažným způsobem poruší smluvní podmínky,
  • negativní registr poskytuje jednoznačné odpovědi, které nezpomalují schvalovací proces, v rámci negativního registru mohou spolupracovat společnosti z různých sektorů – výrazně tak narůstá
  • přidaná hodnota informací, které společnost o klientovi získá.

Existence společné databáze spotřebitelů (Registr FO) a databáze podnikatelů a právnických osob (Registr IČ) významně přispívá ke snižování objemu rizikových pohledávek členských společností tím, že snižuje riziko poskytnutí rizikových pohledávek.

Sdružení SOLUS se v minulosti zabývalo řadou otázek souvisejících s přípravou či aplikací nových právních norem. Stalo se platformou pro výměnu informací a zkušeností členských společností a také možností dialogu s orgány státní správy či dalšími sdruženími a asociacemi v České republice.

Sdružení SOLUS ovšem neprospívá pouze členským společnostem. Mezi přínosy pro spotřebitele a společnost obecně patří například:
  • ochrana dobrých klientů před tím, aby platili v cenách poskytovaných služeb ztráty z obchodů způsobené jedinci, kteří své závazky neplní,
  • lepší dostupnost poskytovaných služeb,
  • významné omezení možnosti páchat organizovanou hospodářskou trestnou činnost - podvodně jednající klient je zařazením do registru zbaven možnosti svůj čin opakovat.
Často kladené otázky :
Jak se mohu dozvědět, zda jsem evidován/a ve společné databázi spotřebitelů (Registr FO)?

Na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem máte možnost získat informaci o tom, zda jste ve společné databázi spotřebitelů (Registr FO) veden/a, jaké údaje jsou o Vás vedeny a o zdroji Vašich osobních údajů.

Adresa pro zaslání vyplněné žádosti (viz formulář) s úředně ověřeným podpisem je: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč.
Odpověď na žádost o informace je od 11.1.2006 zpoplatněna. Aktuální ceník můžete nalézt zde.

UPOZORNĚNÍ:
Bezpečnostní interní směrnice neumožňují: * vyřídit odpověď na žádost o informaci osobně na počkání,
* poskytnout odpověď na žádost o informaci po telefonu, faxem či e-mailem.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?

Ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni odpovídat na písemnou žádost splňující veškeré náležitosti bez zbytečného odkladu. V současné době odpovídáme přibližně:
                      a) SMS výpis - do 1 minuty
                      b) generování SIN - do 2 dnů
                      c) papírový výpis - do 14 dnů

Jak mi bude odpověď na žádost doručena?

Odpověď na žádost o výpis Vám zašleme poštou doporučeně na dobírku na kontaktní adresu, kterou si uvedete v žádosti. Odpověď Vám bude zaslána Společností pro informační databáze, a.s. (SID, a.s.), která je zpracovatelem plnícím zákonné povinnosti za správce sdružení SOLUS.

Jaké informace se z výpisu dozvím?

Z výpisu se dozvíte, zda jste v databázi veden/a či nikoliv. Pokud jste v databázi veden/a, tak se dále dozvíte jaké osobní údaje jsou o Vás vedeny, informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě a informaci o společnosti, která Vaše údaje do databáze zařadila (zdroj údajů).

Pokud máte zájem o upřesnění okolností svého zařazení do společné databáze spotřebitelů (Registr FO), databáze podnikatelů a právnických osob (Registr IČ), musíte se obrátit na členskou společnost, která Vaše údaje do databáze poskytla (zdroj údajů).

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, proč jsem ve společné databázi spotřebitelů (Registr FO) stále evidován/a?

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do společné databáze spotřebitelů (Registr FO) zařazen/a, jsou ve společné databázi spotřebitelů (Registr FO) uchovávány po dobu tří let (v rozsahu uděleného souhlasu). Po uplynutí této lhůty je záznam o Vás ze společné databáze spotřebitelů (Registr FO) automaticky vymazán.

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, kdy dojde k aktualizaci společné databáze spotřebitelů (Registr FO)?

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je NRKI?

Základním účelem Nebankovního registru klientských informací (NRKI) je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů, a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu .

Klienti jsou do tohoto registru zařazeni na základě podepsaného "Prohlášení o udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů".
Osobní data klienta jsou do tohoto registru zařazena již při návrhu smlouvy, tedy v okamžiku, kdy smlouva není ještě uzavřena. Pokud se smlouva s klientem neuzavře, jsou údaje v registru uchovány po dobu šesti  měsíců ode dne podání žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy.

Údaje obsažené v registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu  a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení. Data daného měsíce (úhrada, dluh) jsou aktualizována vždy k 15. dni v následujícím měsíci , ale nedochází k jejich výmazu.

Články které by vás mohli zajímat:

Co exekutor nemůže zabavit?

Půjčky bez registru a poplatku

Prověřené půjčky našeho portálu

Půjčky na směnku ihned k vyplacení

Vzory smluv-smlouva o půjčce a mnoho dalších

Než si půjčíte, jak nenaletět rady,typy jak nepřijít o své peníze

Inzerujte snámi,přidejte i vy svůj inzerát.