Pořizujete nový vůz? Finanční nebo operativní leasing?

Pořizujete nový vůz? Finanční nebo operativní leasing?

auta - operativni leasing

Operativní leasing využívali v české republice do nedávna zpravidla pouze firmy. S postupem času se ale stává velmi lákavým i pro běžné lidi. Jaký je rozdíl mezi operativním a finančním leasingem? Komu se jaký leasing vyplatí a kde se skrývají výhody a nevýhody? To si dnes zodpovíme v tomto článku zaměřeném na leasing nových automobilů.

Operativní leasing – co je to?

Operativní leasing by se dal přirovnat klasické pronájmu, kdy klient automobil nezíská do svého vlastnictví. Zpravidla bývá doba pronájmu kratší než je ekonomická životnost automobilu a po ukončení řádné doby leasingu zůstává vozidlo ve vlastnictví pronajímatele.

Operativní leasing nabízí především přímo samotné automobilky a u nás je aktuálně možno využít těchto značek: Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Opel, Ford, Renault, Peugeot a Citroën. Nemusíte spoléhat pouze na automobilky a pokud požadujete větší volnost ve výběru nového vozu, je možno, využít služeb různých leasingových společností. Rozdíl mezi operativním a finančním leasingem

U operativního leasingu hradí klient pravidelné měsíční splátky leasingové společnosti za nájem poskytnutého automobilu na určité období. Po uplynutí smluvního období vrací klient vozidlo leasingové společnosti. Leasingová společnost je po celou dobu majitelem vozidla! Operativním leasingem vám odpadají starosti, ale nikdy se nestanete vlastníkem vozidla.


U finančního leasingu splácí klient pravidelné měsíční splátky leasingové společnosti a po splacení všech splátek se stává vlastníkem automobilu. Leasingová společnost je majitelem vozidla pouze po dobu splácení automobilu klientem

Operativní leasing – ano či ne?

Pojďme si vysvětlit v čem je operativní leasing výhodný přestože se po řádném placení závazků nestanete vlastníky automobilu.

Především jde o to, že operativní leasing se uzavírá na vyrazně kratší období, většinou jde o 24 – 48 měsíců. Vůz si po dobu smlouvy pouze pronajímáte a měsíčně hradíte fixní částku, kdy ta je neměnná. Hlavní výhodou, že neplatíte akontaci, proto si vozidlo můžete půjčit bez jakýchkoliv naspořených peněz. Ve splátkách není celková pořizovací cena vozu, ale promítnut je jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu, tedy hodnotou v okamžiku, kdy jej vrátíte zpět leasingové společnosti. Při pořízení vozu na operativní leasing se nemusíte starat o likvidaci případných škodných událostí, pojištění a cenu vozidla po uplynutí smlouvy, vozidlo zůstává leasingové společnosti a ta si sama zprostředkovává další prodej. Navíc máte možnost automobil po uplynutí smlouvy odkoupit za zůstatkovou cenu. Velkou výhodou je, že jezdíte stále novým vozem, kdy vozidlo je v záruce a nemusíte se starat o případné poruchy spojené s užíváním automobilu.

Mezi nevýhody operativního leasingu patří především to, že leasingové společnosti často stanoví počet kilometrů, které může nájemce s vozidlem po dobu trvání operativního leasingu ujet. Často se jedná o 20 000 kilometrů za 12 měsíců, respektive 40 000 kilometrů za 24 měsíců. V případě překročení povolených kilometrů je účtována pokuta, ta se pohybuje okolo 1,5kč za každý ujetý kilometr nad stanovený limit.

Mezi další nevýhody patří, že bez schválení leasingové společnosti si nesmíte vůz jakkoliv upravovat, ať už jde o zásah do interiéru, či exteriéru. Vozidlo také nesmí řídit jiná osoba než ta, co je uvedena jako nájemník ve smlouvě. Smlouva bývá rozšířena také o rodinné příslušníky nájemníka, ale pokud automobil chce řídit cizí osoba, musíte o to nejdříve leasingovou společnost požádat a ta musí váš požadavek schválit.

Obsah měsíčních splátek?

Jak již bylo hovořeno, měsíční splátky obsahují rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenu automobilu. V částkách je také zahrnuto povinné a havarijní pojištění, kdy jeho cena se odvíjí podle výše spoluúčasti. Splátky se dělí většinou do těchto dvou uvedených příkladů:

Základní varianta:
• pronájem vozu,
• povinné ručení,
• havarijní pojištění,
• případně i připojištění skel.

Komplexní varianta:
• pravidelné servisní prohlídky,
• asistenční služby,
• dálniční známku,
• zimní pneumatiky a jejich přezouvání s uskladněním po celou dobu trvání smlouvy.