Finanční arbitr ČR-očekávaný dozor nad nebankovní sférou je tu. Bič na podvodníky.

Finanční arbitr ČR-očekávaný dozor nad nebankovní sférou je tu. Bič na podvodníky.

Dle nového zákona, který vešel v platnost Česká republika zřídila instituci Finanční arbitr ČR, který vykonává dohled a hlavně řeší spory vzniklé ve finančních sférách. A zejména nařizuje zprostředkovateli povinnost nahlásit svou činnost na živnostenském úřadě, živností vázanou a dále tuto skutečnost sdělit finančnímu arbitrovi do 1.10.2011. pokud tak neučiní vystavuje se možné pokutě, až 1 000 000Kč. A porušení zákona o zprostředkování spotřebitelského úvěru, půjčky.
Co tedy finanční arbitr vykonává?
Finanční arbitr vyřizuje rychle a bezplatně spory klientů s danými institucemi a to mimosoudní cestou.
Více informací naleznete na stránkách finančního arbitra. http://www.finarbitr.cz/