Exekuce, co může a nemůže zabavit exekutor.

Exekuce, co může a nemůže zabavit exekutor.

exekuce

V tomto článku o exekuci naleznete informace, co vám exekutor může zabavit a co zabavit rozhodně nemůže. Dále zjistíme co exekuce je, a jaký má vyznam.


Význam Exekuce?


Exekuce je nucený výkon, který má za úkol provést rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nedojde-li ke splnění určité povinnosti ze strany dlužníka. Obvykle jde o vymáhací řízení u dlužníka, aby zaplatil svůj dluh věřiteli. V rámci exekučního řízení dochází k zabavování a prodeji movitého a nemovitého majetku dlužníka, srážkám z jeho mzdy, zřízení zástavního práva na jeho majetek atd.
Exekuce je v dnešní době běžná věc. Zadluženost domácností je vysoká a stále stoupá, bohužel ne vždy pouze jejich vinou. Do těchto situací se může dostat každý a to chtěně či nechtěně. Nevíme, co na nás život nastražil. Jako například ztráta zaměstnání, nemoc, zvýšení nákladů a poté se může stát, že nebudeme moci splácet a plně dostát svých závazků.
V případě, že své závazky přestaneme splácet či splácíme malou část (počítá se, jako by jste nespláceli), dojde k takzvanému sesplatnění úvěru. A to z důvodu, aby ucelili celou částku, a poté celou věc předají exekutorovi, v tuto chvíli nastává ohromný kolotoč a růst Vašeho dluhu. Začnou se načítat různé pokuty, penále a v neposlední řadě soudní a exekutorské náklady.

Co podlehne exekuci?

 • Příjem
 • Účty u peněžních ústavů
 • Stavební spoření
 • Penzijní pojištění
 • Pojištění
 • Movitý i nemovitý pozemek
 • Dividendy
 • To vše platí i pro manžela/manželku a to i v případě, že o ničem nevěděli.
 • Účty nezletilých dětí

Co nepodlehne exekuci?

 • PŘÍJEM – musejí zanechat životní minimum, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázové sociální dávky. Při exekuci u dlužníka nesmí exekutor zabavit hotovost do 1 000 Kč.
 • MOVITÉ VĚCI, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svým a rodiny. Poté věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly snubní prsten, domácí zvířata.

Na co si dát pozor!

 • Prodáte-li vybavení před exekucí z finančních důvodů, je to v pořádku, avšak pokud vybavení domácnosti k někomu uschováte, aby nebylo zabaveno exekutorem, je to maření úředního rozhodnutí a vystavujete se tak trestnímu stíhání.
 • Zasílání peněz na cizí účet může být klasifikováno, jako maření úředního rozhodnutí, ale když Vám tam dojde životní minimum, tedy výplata po exekutorské srážce, nemusíte se ničeho bát.
 • Exekutor může vstoupit i jinam, kde není Vaše trvalé bydliště a to v případě, když se domnívá, že jsou zde uloženy Vaše věci.